Skip to content Skip to footer

Obsługa techniczna

Aviator oferuje kompleksowe usługi w zakresie stałego utrzymania stanu technicznego statków powietrznych na wymaganym poziomie, w zakresie:

a) obsługi wstępnej
b) obsługi przedlotowej
c) obsługi startowej
d) obsługi polotowej

Obsługa wstępna

Obsługa wstępna jest podstawowym rodzajem obsługi przygotowującej statek powietrzny do lotów. Obsługa wstępna obejmuje:

 • przegląd statku powietrznego zgodnie z JZOT oraz wytycznymi wynikającymi z postawionego zadania na loty
 • przegląd dodatkowego wyposażenia podwieszanego
 • usunięcie wszystkich niesprawności i usterek
 • trening personelu latającego i technicznego
 • sprawdzenie stanu technicznego statków powietrznych i ich gotowości do lotów przez personel SIL od technika klucza wzwyż
 • przegląd i naprawę niezbędnych środków obsługi
 • wypełnienie dokumentacji pokładowej. .

Obsługa przedlotowa

Obsługę przedlotową wykonuje się bezpośrednio przed lotem w sposób określony lda każdego samolotu, zgodnie z planowaną specyfiką lotów. Obsługa taka obejmuje:

 • przegląd statku powietrznego zgodnie ze specyfikacją samolotu oraz zadaniem postawionym na loty
 • sprawdzenie zgodności przygotowanie statku powietrznego z wymogami planowanego lotu
 • wprowadzenie danych wyjściowych (programów) do systemów nawigacyjnych, itp
 • podwieszenie (zamontowanie) na statku powietrznym wyposażenia dodatkowego
 • sprawdzenie gotowości statków powietrznych do lotów zgodnie z postawionym zadaniem
 • wypełnienie dokumentacji pokładowej.

Obsługa startowa

Przed każdym startem samolotu, należy wykonać obsługę startową które w zależności od okoliczności mogą obejmować:

 • przegląd statku powietrznego zgodnie z wymogami JZOT oraz planowanego lotu
 • usunięcie niesprawności wykrytych w poprzednim locie oraz w czasie przeglądu
 • napełnienie instalacji paliwem, olejem, cieczami specjalnymi i gazami zgodnie z wymogami lotu
 • wprowadzenie danych do systemów nawigacyjnych
 • podwieszenie (zamontowanie) na statku powietrznym wyposażenia dodatkowego;
 • sprawdzenie gotowości statku powietrznego do lotu zgodnie z zadaniem;
 • wypełnienie dokumentacji pokładowej.

Obsługa polotowa

Obsługę polotową wykonuje się po ostatnim locie w danym dniu. Obsługa ta powinna obejmować:

 • przegląd statku powietrznego zgodnie z JZOT
 • usunięcie niesprawności wykrytych w poprzednim locie oraz w czasie przeglądu
 • napełnienie instalacji, podwieszenie (zamontowanie) wyposażenia dodatkowego
 • sprawdzenie wykonanej obsługi
 • wypełnienie dokumentacji pokładowej