Skip to content Skip to footer

Przeglądy okresowe i specjalne

Aby zachować niezawodność samolotów konieczne są ich regularne przeglądy. Częstość oraz zakres takich przeglądów, zapewniających utrzymanie ich stanu zgodnego z normami, określone są w dokumentacji eksploatacyjnej każdego statku powietrznego. Dodatkowo, w przypadku niesprawności, awarii lub uszkodzenia konieczne jest przeprowadzenie stosownych napraw zgodnie z wymaganymi standardami.

Ofrujemy uaktualnienia dopuszcznia samolotów do lotu na okres 12 miesięcy w ruchu krajowym. Wykonujemy przeglądy okresowe 50, 100 i 200 godzin oraz roczne.

Okresowe przeglądy i obsługa

Przeglądy okresowe wykonuje się między obsługami okresowymi w celu sprawdzenia stanu technicznego statku powietrznego i utrzymania go w stałej sprawności technicznej. Obsługi te wykonuje się w ramach obsługi wstępnej.

Obsługi okresowe wykonuje się w celu określenia stanu technicznego statku powietrznego i utrzymania jego charakterystyki technicznej w zgodzie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej – dokumentem normującym wykonywanie obsług okresowych jest jednolity zestaw obsług technicznych danego typu statku powietrznego.

Obsługi okresowe płatowca, zespołu napędowego, osprzętu, urządzeń radioelektronicznych wykonuje się w tym samym terminie po osiągnięciu odpowiedniego nalotu lub okresu eksploatacji.

Statki powietrzne kierowane do wykonanie obsługi okresowej podlegają przeglądowi w zakresie obsługi wstępnej lub przedlotowej w celu określenia stanu technicznego, wykrycia uszkodzeń, określenia pracochłonności i zakresu naprawy, która powinna być wykonana jednocześnie z obsługą okresową. Uszkodzenia i nieprawidłowości wykryte podczas przeglądu wpisuje się do książki obsługi statku powietrznego.

Obsługi okresowe obejmują:

  • wykonanie przeglądu poszczególnych elementów statku powietrznego w celu sprawdzenia stanu technicznego: pokrycia, zespołów, węzłów, sworzni, nitów, wkrętów oraz sprawdzenia: luzów, sygnalizacji, ciśnienia, szczelności itp.
  • przemycie i nasmarowanie współpracujących elementów, np. łożysk, sworzni, linek itp.
  • wymianę cieczy w instalacjach statku powietrznego
  • usunięcie wykrytych uszkodzeń
  • sprawdzenie poprawności działania elementów, zespołów i instalacji statku powietrznego
  • wypełnienie dokumentacji pokładowej.